Contacte

Antal. Talens publicitat

Carrer Unió 34, 08902 L’Hospitalet de Llobregat
08902 – Barcelona
Telèfon general: 93 296 83 60
Telèfon botiga online: 93 296 83 60(Dilluns-Divendres 9.30-13.30)

En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de TALENS PUBLICITAT, SL amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa.

Li informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.

En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit.

Li informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de TALENS PUBLICITAT, SL, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a C/ UNIÓ Nº34 BAJOS INT.,08902 HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA, o al correu
electrònic INFO@TALENSPUBLICITAT.COM.

Scroll to Top