Política de privacitat

Política de privacitat

TALENS PUBLICITAT, SL garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportats, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de TALENS PUBLICITAT, SL i seran utilitzats amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per la seva banda i per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció dels mateixos. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfet la finalitat per la qual van ser recaptats.

Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a TALENS PUBLICITAT, SL amb domicili en C/ UNIÓ Nº34 BAJOS INT., 08902 HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA, o a
l’adreça de correu electrònic INFO@TALENSPUBLICITAT.COM incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a TALENS PUBLICITAT, SL si aquesta empresa està tractant les seves dades.
  Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per TALENS PUBLICITAT, SL per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: TALENS PUBLICITAT, SL deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
  Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, TALENS PUBLICITAT, SL li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què TALENS PUBLICITAT, SL està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc Web.

POLÍTICA D’ ENLLAÇOS

En cas que s’introdueixi per un usuari d’Internet un enllaç des del seu propi Lloc Web al Lloc Web de ANTAL TALENS PUBLICITAT, l’enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d’aquest últim, però no podrà reproduir-la de cap manera, i, en cas que es visualitzin els continguts del Lloc Web amb continguts aliens al mateix, aquests continguts aliens no podran induir a error, confusió o engany en els Usuaris sobre la procedència dels seus continguts, ni suposar un acte de comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la reputació de ANTAL TALENS PUBLICITAT.

No es realitzarà des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre ANTAL TALENS PUBLICITAT, Empreses Associades, col·laboradors o empleats, ni s’indicarà en aquesta pàgina que tenen el consentiment de ANTAL TALENS PUBLICITAT per a la inserció de l’enllaç, o que ANTAL TALENS PUBLICITAT té alguna relació o col·laboració amb aquesta pàgina.

Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per ANTAL TALENS PUBLICITAT, sempre que es permeti un enllaç directe amb el seu Lloc Web, queda prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol altre signe distintiu de ANTAL TALENS PUBLICITAT dins de la pàgina on es trobi l’enllaç, tret que s’autoritzi expressament.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir amb la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i als bons costums.
Per la seva banda, el propi Lloc Web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet, actuant ANTAL TALENS PUBLICITAT com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en cas que havent tingut coneixement efectiu, en la forma prevista per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, de la il·licitud no hagi desactivat l’enllaç.

L’existència de llocs enllaçats no suposa que existeixin acords amb els responsables o titulars dels mateixos, i ANTAL TALENS PUBLICITAT no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts d’aquests llocs, ja que els desconeix. En qualsevol cas, si l’Usuari tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis són il·lícits o contraris a la moral haurà de posar-ho en coneixement de ANTAL TALENS PUBLICITAT.

A aquests efectes s’habilita l’adreça de correu electrònic INFO@TALENSPUBLICITAT.COM, d’aquesta
forma, els usuaris hauran de comunicar: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic, especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat.

CONDICIONS D’ ÚS

La utilització de la pàgina atorga la utilització d’usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal, política de privadesa i condicions d’ús, si l’usuari no estigués conforme, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina. L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.
L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol contingut de la Pàgina, tals com a informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol un altre material al que tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina són propietat de TALENS PUBLICITAT, SL o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als continguts atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts. I no entén cedits ni s’autoritza la seva utilització, en cap cas, als usuaris de la pàgina tret que s’obtinguin aquests drets per escrit del legítim titular dels mateixos.

XARXES SOCIALS OFICIALS

El prestador de serveis de les pàgines oficials de ANTAL TALENS PUBLICITAT a les xarxes socials Facebook,Twitter,Linkedin és l’entitat TALENS PUBLICITAT, SL (d’ara endavant ANTAL TALENS PUBLICITAT) amb C.I.F. B60783941 i domicili social a C/ UNIÓ Nº34 BAJOS INT., 08902 HOSPITALET DE
LLOBREGAT, BARCELONA i mateix domicili a efecte de notificacions.

L’accés i ús d’aquestes pàgines requereix de l’acceptació de les condicions generals d’ús de xarxes socials i la política de privadesa que més a baix es detalla i es completa amb la política i les normes de les plataformes de xarxa social de Facebook,Twitter,Linkedin.
Per qualsevol consulta o contacte amb ANTAL TALENS PUBLICITAT els usuaris podran comunicar-se a través del número de telèfon +34932968360 o de la següent adreça electrònica: INFO@TALENSPUBLICITAT.COM.

Condicions d’ ús de la pàgina oficial de ANTAL TALENS PUBLICITAT en Facebook,Twitter,Linkedin

Si us plau, llegeixi atentament aquestes condicions d’ús ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions com a usuari de la pàgina oficial de ANTAL TALENS PUBLICITAT en Facebook,Twitter,Linkedin. L’accés i ús de la pàgina oficial de ANTAL TALENS PUBLICITAT en Facebook,Twitter,Linkedin està subjecte a més al compliment de les condicions establertes per Facebook,Twitter,Linkedin com a titular de la plataforma del servei de xarxa social.

Quan l’usuari accedeix o utilitza la pàgina oficial de ANTAL TALENS PUBLICITAT en Facebook,Twitter,Linkedin manifesta el seu consentiment i acceptació del compliment de l’establert en les presents condicions d’ús.

L’accés i ús de la pàgina oficial de ANTAL TALENS PUBLICITAT en Facebook,Twitter,Linkedin està prohibit als menors de 14 anys.

Usos permesos i usos prohibits

A través de la pàgina oficial de ANTAL TALENS PUBLICITAT en Facebook,Twitter,Linkedin es facilita un espai en el qual l’usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre diversos usuaris.

L’ús de la pàgina oficial de ANTAL TALENS PUBLICITAT no pot tenir una finalitat econòmica o comercial.

L’usuari està obligat a realitzar un ús raonable de la pàgina oficial de ANTAL TALENS PUBLICITAT de Facebook,Twitter,Linkedin i dels seus continguts, segons les possibilitats i finalitats pels quals està concebut d’acord amb els usos i costums, la moral, la legislació vigent, les presents normes i les normes i polítiques publicades per Facebook,Twitter,Linkedin. L’usuari serà l’únic responsable de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniqui, allotgi, transmeti, posi a disposició o exhibeixi a través de la pàgina oficial de ANTAL TALENS PUBLICITAT en Facebook,Twitter,Linkedin.

ANTAL TALENS PUBLICITAT no podrà ser considerat responsable editorial dels continguts publicats per l’usuari i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que els usuaris publiquin a la pàgina oficial de ANTAL TALENS PUBLICITAT en Facebook,Twitter,Linkedin de les conseqüències de les quals es fa enterament responsable l’emissor de les mateixes.
En tot cas, queda prohibit l’ús de la pàgina oficial de ANTAL TALENS PUBLICITAT en Facebook,Twitter,Linkedin finalitats il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

TALENS PUBLICITAT, SL inclou en el seu Lloc Web una sèrie de continguts sobre les seves activitats,
productes, estructura, gestió i equips propis d’una Web corporativa. TALENS PUBLICITAT, SL exclou
qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés als continguts, informacions, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitats als usuaris.

En qualsevol cas, TALENS PUBLICITAT, SL no es fa responsable de:

 • El mal que l’usuari pugui realitzar del Lloc Web.
 • La continuïtat dels continguts de la Lloc Web.
 • L’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o en el servidor que els subministra, tant quant a la visualització dels continguts pels usuaris com en la descàrrega dels mateixos.
 • Els continguts i serveis prestats per altres Llocs Web a les quals pugui tenir accés des de les adreces d’Internet titularitat de TALENS PUBLICITAT, SL.
 • El major o menor rendiment dels continguts albergats en el Lloc Web.
  Els danys o perjudicis que causés qualsevol persona, bé a si mateixa o a terceres, que infringís les condicions, normes i instruccions que TALENS PUBLICITAT, SL estableix en aquest Lloc Web.
 • Els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web titularitat de TALENS PUBLICITAT, SL.
 • El mal funcionament de programari o “plugins” (descàrrega que pogués realitzar-se des de l’enllaç establert a aquest efecte), que pogués ser necessari per a la visualització o escolta de determinats continguts albergats en el present Lloc Web.
 • Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar en relació amb la vulneració de drets de tercers, especialment, en relació amb la imatge, propietat intel·lectual o industrial.
 • De l’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o Llocs d’Internet amb els quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o dels ennllaços inclosos en el Lloc Web de TALENS PUBLICITAT, SL.

Exenció de responsabilitat pel funcionament de la Pàgina Web

TALENS PUBLICITAT, SL presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria.

TALENS PUBLICITAT, SL podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en el seu Lloc Web, sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat alguna.
TALENS PUBLICITAT, SL no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del seu Lloc Web. En qualsevol cas, TALENS PUBLICITAT, SL, durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

TALENS PUBLICITAT, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc Web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

En cas d’existir discrepància entre l’establert en el present Avís Legal i les Condicions Particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions contingudes en el present Avís Legal anessin considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de disposicions del present Avís Legal ni a les Condicions Particulars dels diferents serveis del present Lloc Web.

El no exercici o execució, per part de TALENS PUBLICITAT, SL de qualsevol dret o disposició contingut en aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord escrit per la seva banda.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. TALENS PUBLICITAT, SL té el seu domicili a HOSPITALET DE LLOBREGAT, Espanya.

Scroll to Top